تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر غروب

شب
شب مردی استبا بارانی چرمی سیاهکه تا سنگین شدن پلک غروبمنتظر می ماند
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، غروب، شبانه ها،
[ پنجشنبه 30 فروردین 1397 ] [ 20:12 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

غروب تنهاییبار دیگر در غروب تنهایینگاه خورشید خیره ماندهبه چتر نیلوفری مردابتب آسمان فروکش می کند ماه می آید و ستاره ای  فرو می افتد در آب
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، غروب، تنهایی،
[ جمعه 24 فروردین 1397 ] [ 19:18 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

موسیقی تلخ سکوت

این غروب حزینهجرت پرستوهادسته دستهدر آسمان سرخ رنگساحل،آرام و بی صدامن و حسرتدیدار دوباره ی یارموسیقی تلخ سکوتهمچنان در تکرار
فاطمه حیدری (رضوان)


برچسب ها: دست نوشته هایم، غروب، دلتنگی،
[ پنجشنبه 16 دی 1395 ] [ 17:26 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

غروب جمعه
همه می گویند غروب جمعه دلگیر استاما نمی گویند چرا ؟جمعه هم از پی نیامدنت داغ سکوت برلب می زندو تا جمعه ای دیگر خاموش می مانداما آن جمعه که بیاییابرهای متراکم و تاریک را از دلها می زداییو چشم هایی را که حسرت زیارت آفتاب دارند به نوازش نور و مهربانی می خوانی


برچسب ها: غروب، انتظار،
[ جمعه 21 آبان 1395 ] [ 20:26 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

غروب

غروب است و خورشیددر انتظار ماه کم کم به خوابی عمیق فرو می رودآن طرف تر کبوتری شکسته بال بر شاخه ی عریان درختی نشستهو در حسرت پرواز است 
فاطمه حیدری (رضوان)برچسب ها: زمستان، غروب، دست نوشته هایم،
[ یکشنبه 1 آذر 1394 ] [ 00:14 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]