بال تنها
 


غم غربت به پرستوها داد
فاضل نظری

برچسب ها: فاضل نظری،

تاریخ : دوشنبه 1 خرداد 1396 | 00:15 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات
من که در تنگ برای تو تماشا دارمبا چه رویی بنویسم غم دریا دارمدل پر از شوق رهایی است،ولی ممکن نیستبه زبان آورم آن را که تمنا دارم
فاضل نظری

برچسب ها: فاضل نظری،

تاریخ : شنبه 25 دی 1395 | 00:26 | نویسنده : فاطمه حیدری ( رضوان ) | نظرات