تبلیغات
شبنم خواب آلود یک ستاره - مطالب ابر فریدون مشیری

لحظه ی شکفتن صحرا
بهترین لحظه های روز و شبملحظه های شکفتن صحراستکه سیاهی شکسته پا به گریزروشنایی گشوده بال و پر است

فریدون مشیری


برچسب ها: فریدون مشیری،
[ چهارشنبه 3 آبان 1396 ] [ 20:57 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

پرتو سیمایی صبح
از صدای پر مرغان سحرلاله از خواب گران دیده گشوداولین پرتو سیمایی صبحبوسه بر گنبد مینا زده بود
فریدون مشیری


برچسب ها: فریدون مشیری،
[ شنبه 6 آذر 1395 ] [ 08:20 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

شکوه
به دریا شکوه بردم از شب دشتوز این عمری که تلخ تلخ بگذشتبه هر موجی که می گفتم غم خویشسری می زد به سنگ و باز می گشت

فریدون مشیری


برچسب ها: فریدون مشیری،
[ دوشنبه 28 دی 1394 ] [ 17:49 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]

به سوی روشنی
افق تاریک،دنیا تنگ


نومیدی توان فرساست،می دانم


و لیکن ره سپردن در سیاهی رو به سوی روشنی زیباست


می دانی،به شوق نور در ظلمت قدم بردار
فریدون مشیریبرچسب ها: فریدون مشیری،
[ جمعه 19 تیر 1394 ] [ 23:41 ] [ فاطمه حیدری (رضوان) ]