خوشا فصل بهار و رود کارون



افق از پرتو خورشید گلگون



ز عکس نخل ها بر صفحه ی آب



نمایان صد هزاران نخل وارون



دمنده کشتی کلگای زیبا



به دریا چون موتور بر روی هامون



قطار نخل ها از هر دو ساحل



نمایان گشته با ترتیب موزون



چو دو لشکر که بندد خط زنجیر



به قصد دشمن از بهر شبیخون





ملک الشعرای بهار

برچسب ها: بهار، ملک الشعرای بهار،

تاریخ : سه شنبه 8 فروردین 1396 | 23:38 | نویسنده : فاطمه حیدری (رضوان) | نظرات